Tidigare i veckan träffade GolfStars redaktion Peter Fjällman, banarkitekt och Anders Degling, GolfStars Course Manager ute på två av våra anläggningar. Vi passade då på att ställa några frågor om status gällande ombyggnationerna av hål 11 på Kungsängen Kings Course och hål 10 på Waxholm.

Hur går arbetet med nya hål 11 på Kungsängen Kings?
– Arbetet har gått bra och tidsplanen har hållts när det gäller ombyggnationen av hål 11. Den nya greenen och greenområdet runt om är färdig torvat, bunkern till höger innan greenen är anlagd och kommer att fyllas på med sand innan hålet öppnar för spel våren 2020. Det ser riktigt bra ut och kommer att bli ett intressant hål att spela, säger Peter Fjällman.

Detta innebär att som vi tidigare informerat om att Kungsängen Kings Course kommer bestå av 18-hål under säsongen 2020.

Vad händer ute på hål 10 på Waxholm?
– Den nya greenen är anlagd och sådd sedan ett par veckor tillbaka och klipps nu regelbundet. Vi går nu vidare med att göra om dammen till vänster om fairway. Den kommer att rensas ut och förlängas. Dessutom fräser vi upp området framför nya dammen och dammen till höger. Nya sprinklers kommer att monteras och området kommer sedan att sprutsås. Allt för att vi ska få fairway hela vägen fram till greenen och göra 10:an till mycket intressantare hål än vad det varit tidigare, säger Anders Degling.

Skiss på hål 10 på Waxholm, design Fjällman Golf Design, september 2019.