Som vi tidigare berättat har den gångna vintern varit alla greenkeepers och golfbanors mardröm och en av de värsta på flera år. GolfStar Waxholm är tyvärr den banan bland samtliga våra 19 banor som drabbats hårdast p.g.a isbildning och frystorka.

Efter djupare analys och undersökningar av banan under de veckor som Waxholm har varit öppen, kan vår banpersonal konstatera att vi måste göra ett omfattande arbete på de flesta greenerna för att rädda dem. Detta för att öka chanserna att greenerna återhämtar sig och återgår till det fina skick som vi är vana vid.

Regionschef Anders Degling, som har det övergripande ansvaret för banskötseln på Waxholm, säger så här om det kommande arbetet.

– Den långa och bitvis kalla vintern med isbildning och frystorka har tyvärr dödat de flesta greenerna på GolfStar Waxholm. Vi har tyvärr inte fått den respons på återväxt vi hade hoppats på, delvis p.g.a den kalla våren, säger Anders.

– Vi kommer under nästa vecka att vertikalskära greenerna, hålpipa, stödså med olika metoder för att sedan lägga på ett lager med dress-sand. Vi kommer även att höja klipphöjden för att ge de nya plantorna en chans att etablera sig. För att ge stöd till de nysådda gräsfröna kommer vi behöva köra kortare bevattningar på greenerna även under dagtid, fortsätter Anders.

– Arbetet kommer inledas den 8 juni och fortsätter även den 9:e och eventuellt 10 juni. Under dessa dagar kommer banan att hållas helt stängd. Därefter öppnar vi upp den för spel igen. Vi hoppas att våra medlemmar och gäster har förståelse för detta, avslutar Anders.